Ali Gül
Hukuk Bürosu

Neler Yapıyoruz

Ali Gül Hukuk Bürosu olarak, odak noktamızı hukukun spesifik alanlarından doğrudan müvekkillerimizin ihtiyaçlarına kaydırıyor, bütüncül ve pratik bir yaklaşım benimsiyoruz. Müvekkillerimizin ne istediğini biliyoruz. Yakın, orta ve uzun vadede neyi amaçladıklarını biliyoruz. Karşı karşıya oldukları risklerin ve önemsedikleri konuların farkındayız. Onlarla aynı dili konuşuyoruz ve hizmetimizi sunarken tüm bunları gerçek anlamda hissettiriyoruz. Bunları yaparken, çağın bize yüklediği sorumluluk gereği uzmanlık ilkesinden de asla taviz vermiyoruz.

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara titiz, kaliteli, hızlı ve çözüm odaklı bir hukuki hizmet sağlıyoruz. İş ilişkileri, rekabet, fikri mülkiyet ve teknoloji & medya, ana uzmanlık alanlarımızı teşkil ediyor. Bunların yanında dava takibi ve uyuşmazlık çözümü, şirketler hukuku, sözleşmeler, birleşme ve devralmalar, franchise hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi alanlarda da müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuyoruz.

İş İlişkileri
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
 • İş uyuşmazlıklarında dava takibi ve arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi
 • Altişveren yönetimi ve muvazaa risklerinin tespiti
 • Savunma, uyarı ve fesih süreçlerinin yönetilmesi
 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
 • Toplu çıkış süreçlerinin yürütülmesi
 • Tutanaklardan şirket politikalarına kadar iş hukukuna dair tüm belgelerinin hazırlanması ve kontrolü
 • Özel istihdam bürolarının İŞKUR süreçlerinin yürütülmesi
 • İSG süreçlerinde danışmanlık
Rekabet
 • Rekabet hukuku uyum programı
 • Rekabet hukuku eğitimleri
 • Sektör derneklerinin rekabet hukuku politikalarının oluşturulması
 • İşgücü piyasalarına ilişkin sözleşme ve bilgi değişimlerine ilişkin politikaların oluşturulması
 • Rekabet etmeme yükümlülüğü ve münhasırlık şartlarının tespit edilmesi
 • Rekabet Kurulu başvuru ve şikayetlerinin yapılması
 • Yerinde inceleme desteği
 • Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsil, soruşturma sürecinde stratejinin belirlenmesi ve yürütülmesi Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı süreçlerinin yürütülmesi
Fikri Mülkiyet
 • Fikri ürünlerin hak devirlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Üretim, franchise, dağıtım, satış sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm sözleşmelerin fikri mülkiyet hukuku bölümlerinin incelenmesi
 • Fikri mülkiyet ihlallerinin bildirilmesi (uyar-kaldıriçin ihtarname hazırlanması
 • Fikir ve sanat eserlerine ilişkin maddi ve manevi tazminat ile 3 kat telif tazminatı davalarının yürütülmesi
 • Marka hakkına tecavüz davalarının yürütülmesi
 • Sahte veya kaçak ürünlere ilişkin ceza hukuku süreçlerinin yürütülmesi
Teknoloji ve Medya
 • E-ticaret süreçlerinin başından sonuna kadar kurgulanması
 • Mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, tüketici değerlendirme standartları, aydınlatma ve açık rıza metinleri gibi ihtiyaç duyulan tüm metinlerin hazırlanması
 • Hazırlanacak reklamların reklam kurulu kararları ışığında incelenmesi ve risk değerlendirmesi
 • Reklam faaliyetleri için risk azaltıcı önerilerin yaratılması
 • KVKK uyum programlarının yürütülmesi ve VERBİS kaydı
 • KVKK soruşturmalarının yürütülmesi ve idari para cezalarına itiraz
 • İdari izin süreçlerinin yürütülmesi
 • Uyuşmazlık çözümü ve dava takibi