Ali Gül
Hukuk Bürosu

Hakkımızda

Ali Gül Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize titiz, kaliteli, hızlı ve en önemlisi çözüm odaklı bir hukuki hizmet sunuyoruz.

Ne var ki, bununla yetinmeyip çok daha fazlasını vadediyoruz. Çünkü müvekkillerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla, Türkiye’deki hukuki hizmet anlayışını kökten değiştirme hedefiyle yola çıktık. Oldukça hızlı değişen ve gelişen iş dünyasında, hukuki hizmetlerin de aynı değişim ve gelişime ayak uydurması gerektiği inancındayız. Bu gereklilik, bugünlerde sıklıkla telaffuz edilen inovasyon, bilişim ve yapay zeka gibi konseptlerin çok ötesinde bir anlam taşıyor.

Biz, mevcut paradigmayı değiştirmek istiyoruz!

Yeni Bir Butik Hukuk Bürosu Anlayışı

Butik hukuk büroları, hukukun belirli branşlarında uzmanlaşmış ve müvekkillerine yalnızca belli konularda hizmet veren bürolar olarak özellikle son on yılda sıklıkla karşımıza çıkmaya başladılar. Hukuk bürolarının çalışma şekillerinin bu formata evrilmesi, temelde iki unsur tarafından tetiklendi. Bunlardan ilki, her geçen gün gelişen, daha kapsamlı ve daha detaylı hale gelen hukuk alanlarının tamamında uzmanlaşmanın pratik olarak mümkün olmamasıydı. İkinci neden ise, müvekkillerine hukukun hemen hemen her alanında hizmet sunan büyük ölçekli hukuk bürolarının, faaliyetlerini yürüttüğü geniş yelpazeyi korumak için ihtiyaç duydukları maliyetlerin çok yüksek olmasıydı. Bu gelişmeye paralel olarak butik hukuk büroları, müvekkiller için de tam da bu nedenlerden ötürü tercih edilir hale geldiler. Nitekim bu trend ile müvekkiller belirli bir alanda ihtiyaç duydukları hukuki hizmeti, hem o alanda derinlemesine uzmanlaşmış olan hem de maliyetleri daha düşük olduğu için daha bütçe dostu bir hizmet sunan butik hukuk bürolarından alma şansına sahip oldular.

Ancak gelinen noktada, bu yeni çalışma şeklinde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yalnızca belirli bir alanda hizmet sunan butik hukuk büroları, özgülendikleri sahalarda ihtisas ve deneyim sahibi olsalar da, bu büroların, şirketin diğer hukuk alanlarındaki risk ve stratejilere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamaları çeşitli problemleri de beraberinde getirdi. Sözgelimi, fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet alınan butik bir hukuk bürosunun verdiği görüş, fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde mükemmel ve eksiksiz olsa da, müvekkil şirketin rekabet hukuku alanındaki riskleriyle uyumsuz olabiliyordu. Veya iş hukuku alanında verilen hizmet, iş hukuku çerçevesinde tam ve doğru olsa da şirketin orta vadeli stratejisiyle çelişebiliyordu.

İşte bu nedenle biz, yeni bir hukuk bürosu anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ali Gül Hukuk Bürosu olarak, odak noktamızı hukukun spesifik alanlarından doğrudan müvekkillerimizin ihtiyaçlarına kaydırıyor, bütüncül ve pratik bir yaklaşım benimsiyoruz. Müvekkillerimizin ne istediğini biliyoruz. Yakın, orta ve uzun vadede neyi amaçladıklarını biliyoruz. Karşı karşıya oldukları risklerin ve önemsedikleri konuların farkındayız. Onlarla aynı dili konuşuyoruz ve hizmetimizi sunarken tüm bunları gerçek anlamda hissettiriyoruz. Bunları yaparken, çağın bize yüklediği sorumluluk gereği uzmanlık ilkesinden de asla taviz vermiyoruz.

Bu uzmanlığı sağlayabilmek adına müvekkil sayımızı sınırlı tutuyor ve sınırlı tutacağımızı da taahhüt ediyoruz. Böylece müvekkilde uzmanlaşan yeni butik hukuk bürosu anlayışıyla hukuki hizmetin verimli ve kaliteli olmasını sağlıyoruz.

İnsan Odaklı Bir Çalışma Anlayışı

Hukuk bürolarının büyük çoğunluğu, birçok konuda klasik bir anlayışa sahip. Bu durum biraz da avukatlık mesleğinin doğasından kaynaklanıyor ve kendisini en çok hukuk bürolarının çalışma anlayışında gösteriyor. Ancak mevcut çalışma anlayışı, beraberinde bazı sorunlar getiriyor.

Bu sorunların başında, bu anlayışa sahip hukuk bürolarında çalışan değişikliği sıklığının işlerin ritmini etkileyecek düzeyde yüksek olması geliyor. Bu durum her zaman müvekkillere doğrudan yansımasa da, bazen müvekkiller bir kez gördükleri çalışanı bir kez daha göremiyor. Başlanılan bir projenin ortasında, arka planda işi yürüten çalışanlar değişebiliyor. Bu durum, yürütülen işlerin ritmini dolayısıyla da verilen hukuki hizmetin kalitesinikaçınılmaz bir biçimde etkiliyor

Öte yandan bu çalışma anlayışı, çalışanların stres seviyesinin ve çalışma saatlerinin çok yükselmesine neden oluyor. Elbette ki bu sorunda, müvekkillerin aniden ortaya çıkan ihtiyaçlarının ve hem kaliteli hem de hızlı dönüş beklemelerinin etkisi yadsınamaz. Gelgelelim yoğun iş stresi ve uzun çalışma saatleri, hukuki hizmet kalitesine de ister istemez yansıyor.

Bir diğer sorun, büro çalışanlarının büyük çoğunluğunun in-house olarak adlandırılan şirket hukuk müşavirliği görevinde daha önce bulunmamış olmaları nedeniyle yaşanan iletişim eksikliğinde ortaya çıkıyor. Çalışma hayatına hukuk bürolarında başlamış ve burada devam etmiş çalışanların, bir şirket hukuk müşavirinin nasıl hizmet almak istediği, şirket içerisindeki ilişkilerin ne olduğu, bir şirketin tam olarak nasıl çalıştığı konularında deneyimi son derece sınırlı oluyor. Bu durum, verilen hukuki hizmetin her aşamasında hissedilebiliyor.

Ali Gül Hukuk Bürosu olarak, çalışanlarımızın bizim en değerli varlığımız olduğu anlayışını benimsemiş olmakla bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Kontrolsüz büyüyerek hızlı bir şekilde kadrolarını genişleten hukuk büroları tarafından verilen hizmetin kalitesinin azaldığını önemli bir realite olarak görüyoruz. Sınırlı sayıda müvekkil anlayışımızın temel nedenlerinden birisinin bu olduğunun altını çizmek isteriz. Biz kadromuzu yalnızca mesleğinin başındaki gençlerle genişletiyor, onları ortak bir aidiyet anlayışıyla yetiştiriyor ve uzun yıllar büromuzda kalmaları için gerekli kariyer planlamasını erkenden oluşturuyoruz. Bu sayede, hizmet kalitemizin istikrarlı olmasını temin ediyoruz. Ayrıca sınırlı sayıda müvekkil anlayışımız ile çalışanlarımızın uzun çalışma saatleri ve yoğun bir strese maruz kalmadan, işlerini severek ve hizmet verdiğimiz müvekkillerimizi sahiplenerek yapmalarını sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın in-house avukatlık/hukuk müşavirliği deneyimi kazanmasını hayati önemde görüyoruz. Bu doğrultuda müvekillerimize sağladığımız yerinde hizmet ayrıcalığı ile hem çalışanlarımızın müvekkillerimizi ve hukuk müşavirlerini en doğru şekilde anlamalarını ve özümsemelerini sağlıyoruz, hem de müvekkillerimize kendilerini çok iyi tanıyan bir avukat kazandırıyoruz. Bu da verdiğimiz hizmetin verimli ve kaliteli olmasını temin ediyor.

Tüm meslektaşlarımıza ve meslekteki büyüklerimize karşı derin bir saygı ve sevgi duyuyoruz. Bununla birlikte bizim için uzun sayılabilecek bir süre boyunca in-house avukat/hukuk müşaviri olarak masanın müvekkil tarafında yer almanın, çoğu meslektaşımızın gözünden kaçan bazı temel sorunları görmemizi sağladığını düşünüyoruz

Bu doğrultuda mevcut sorunları ortadan kaldırmak ve titiz, kaliteli, hızlı ve insan odaklı bir hukuki hizmet anlayışını, bütçe dostu bir şekilde müvekkillerimize sunmak amacıyla yola çıktık.

Genciz, mesleğimizi çok seviyoruz ve onu en iyi şekilde yapmak için müthiş bir azim ve kararlılık taşıyoruz. Başaracağımızdan ise en ufak bir şüphemiz yok!