Ali Gül
Hukuk Bürosu

Enes Duran

Avukat

Enes Duran, üniversite hayatına dek İzmir’de yaşamış ve Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılı sonbaharında, lisans öğrenimi devam ederken, Ali Gül Hukuk Bürosu’na katılmış ve hukuk alanındaki çalışmasına böylece başlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Enes Duran, ofisin tüm dava takibi süreçlerini yürütmekte ve ağırlıklı olarak bireyler ile sivil toplum kuruluşlarına hukukî destek sağlamaktadır. Hukukun çeşitli alanlarının yanı sıra, bu alanlara ilişkin usul hukuku görünümlerinin de dahil olduğu geniş bir çerçeve üzerinden çalışmalarını sürdüren Enes Duran ağırlıklı olarak fikrî mülkiyet hukuku, ceza hukuku, idare hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu minvalde Enes Duran; marka araştırması, marka sözleşmeleri ve uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık temini; beyaz yaka suçlarının araştırılması ve dava süreçlerinin yönetilmesi, idarî ve ticarî dava stratejilerinin şekillendirilmesi ve yürütülmesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Enes Duran, iyi seviyede İngilizce ve temel düzeyde İspanyolca bilmektedir. İleri seviye Osmanlıca metinleri okuyabilmektedir.