Ali Gül
Hukuk Bürosu

Ali Gül

Kurucu Ortak

Büromuzun kurucusu olan Ali Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2014 yılından itibaren çok uluslu şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına ve kurumsal firmalara hukuki hizmetler sunmaktadır. İş hayatına uluslararası bir şirketin hukuk departmanında başlamış, daha sonra önde gelen hukuk bürolarında çalıştıktan sonra 2019 yılında Ali Gül Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Ali Gül çalışmalarını kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş hukuku, ticaret hukuku, kişisel verilerin korunması, reklam hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında yoğunlaştırmıştır. Özellikle kurumsal şirketlerin iş hukuku süreçlerinin kurgulanması, performans yönetim sistemlerinin oluşturulması, KVKK uyum projelerinin yürütülmesi, haksız rekabet uyuşmazlıkları, marka ve telif sözleşmeleri, e-ticaret süreçlerinin kurgulanması, reklamların hukuka uygunluğu ve risk değerlendirmesi alanlarında müvekkillerine hizmetler sunmaktadır. Bunun yanında ceza hukuku, idare hukuku ve dava takibi & uyuşmazlık çözümü alanlarında uzun zamandır çalışmaktadır ve önemli bir tecrübeye sahiptir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir ve İsmet isimli bir kedisi vardır.